MAIN MENU
     แนะนำกวดวิชาทิพย์ปัญญา
     นักเรียนคนเก่ง ปี 59
     บรรยากาศห้องเีรียน
     บรรยากาศพักผ่อน
     บรรยากาศการเรียน
    ทำไมต้องกวดวิชา
     แผนที่กวดวิชาทิพย์ปัญญา
 
  บริการอื่นๆ
     ประกาศผลสอบ O-NET
     ฝึกฟังภาษาอังกฤษ   (Daily ESL)
    เล่นเกมส์
    แหล่งความรู้ปลอดมลพิษสำหรับ
เยาวชนไทย
      วิชาการ.คอม
     วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
     การสอบAdmissions ปีการศึกษา 2558
    โปรแกรมช่วยสมัครสอบ Admissions 58
     ชุมชนการศึกษา Online
 
  hotlink
   
     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2
    ระบบรับสมัครนักเรียน ม.1 ปี 58
    โรงเรียนเตรียมทหาร
    โรงเรียนนายร้อย จปร.
    โรงเรียนนายเรืออากาศ
    โรงเรียนนายเรือ
    โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
    โรงเรียนช่างฝีมือทหาร
    โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
    ศูนย์กวดวิชาบางชันศึกษา
    กวดวิชาเข้าเตรียมทหาร KASCadet
   โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ
 
         
   
   
 
 
 

 

          สถาบันกวดวิชามาตรฐานเพื่อรองรับน้องๆ ในย่าน รามอินทรา มีนบุรี พระยาสุเรนทร์ คลองสามวา หทัยราษฎร์ บางชัน และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่ออำนวยความสะดวกผู้ปกครอง ที่ไม่ต้องนำบุตรหลานเดินทางไปกวดวิชาในเมือง ลดการสูญเสียทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย  ทุกชั้นเรียนในห้องปรับอากาศเย็นสบาย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก
                                                                     ตารางเรียน
 
 

คอร์สภาคฤดูร้อน ปี 2559 (เริ่มเรียนเสาร์ที่ 27 ก.พ.59 - เสาร์ที่ 30 เม.ย.59)

เป็นการปูพื้นฐานการเรียนล่วงหน้า และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยเป็นการสรุปเนื้อหา ฝึกฝน การทำโจทย์รูปแบบต่างๆ อย่างหลากหลาย เพื่อฝึกทักษะและการใช้เทคนิคในการวิเคราะห์อย่างรวดเร็ว เพื่อเพิ่มเกรด และเตรียมสอบเข้า กวดเข้มเนื้อหาและเก็งข้อสอบ สำหรับน้องๆ ป.1-ป.6 และ ม.2-ม.3 และติวเข้มสำหรับ น้อง ป.6 เพื่อจะเข้าเรียน ม.1
 
คอร์สเทอม 1ปี 2559 (เริ่มเรียนเสาร์ที่ 21 พ.ค.59 - เสาร์ที่ 17 ก.ย.59) new
เป็นการปูพื้นฐานการเรียนล่วงหน้า และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยเป็นการสรุปเนื้อหา ฝึกฝน การทำโจทย์รูปแบบต่างๆ อย่างหลากหลาย เพื่อฝึกทักษะและการใช้เทคนิคในการวิเคราะห์อย่างรวดเร็ว เพื่อเพิ่มเกรด และเตรียมสอบเข้า กวดเข้มเนื้อหาและเก็งข้อสอบ สำหรับน้องๆ ป.1-ป.6 และ ม.1-ม.3 มีเรียนทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์
 
 
 
คอร์สภาคฤดูร้อน ปี 2559 (เริ่มเรียนเสาร์ที่ 27 ก.พ.59 - เสาร์ที่ 30 เม.ย.59)
 
ประถม
มัธยมต้น
มัธยมปลาย
ป.1 ม.2 ม.ปลาย
ป.2 ม.3  
ป.3    
ป.4    
ป.5    
ป.6      
ป.6 เตรียมสอบเข้า ม.1
 
 
คอร์สเทอม 1 ปี 2559 (เริ่มเรียนเสาร์ที่ 21 พ.ค.59 - เสาร์ที่ 17 ก.ย.59) new
 
ประถม
มัธยมต้น
มัธยมปลาย
- ป.1 วันเสาร์                - ป.1 วันอาทิตย์ - ม.1
- ป.2 วันเสาร์                - ป.2 วันอาทิตย์ - ม.2  
- ป.3 วันเสาร์                - ป.3 วันอาทิตย์ - ม.3  
- ป.4 วันเสาร์                 - ป.4 วันอาทิตย์    
- ป.5 วันเสาร์                - ป.5 วันอาทิตย์    
- ป.6 วันเสาร์                - ป.6 วันอาทิตย์    
 
 
ติวเข้ม ป.6 เข้า ม.1 โรงเรียนรัฐบาล
 
โรงเรียนบดินทร 2 , บดินทร 3
โรงงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า
โรงเรียนนวมินทรฯ เบญจมราชาลัย โรงเรียนหอวัง
โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
 
 
 ประชาสัมพันธ์
 
KK รับรางวัลจากครูทิพย์ 5/5/55
ขอแสดงความยินดี นักเรียนคนเก่ง "ทิพย์ปัญญา" ปี 2557
 

นาย รัชนันทต์ อนันต์ธนวัฒน์ (เกมส์)
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒
สอบได้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวะเคมี)
มหาวิทยาลัยมหิดล

น.ส.ณฐาทิพย์ ปานอุทัย (book)
โรงเรียนศรัทธาสมุทร
สอบได้ คณะพยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก


  
 
 


©
Created by THIPPANYA          Email Address : thip.panya@gmail.com